wieger@bronstring.net

de Molenstomp

Renovatie en uitbreiding van een molenstomp

Op de hogedijk in Zevenhoven ligt vrij in het zicht gemeentelijk monument ‘de Jonkermolen’. Het bouwwerk is een samensmelting uit verschillende bouwperioden. De molen is in 1797 als poldermolen gebouwd en na ruim 100 jaar dienst in 1926 getransformeerd tot woning waarbij de molen is afgestompt en een excentriek dak is gebouwd op de bakstenen basement. Boven de watergang (waaruit het water omhoog werd gevijzeld) hebben verschillende schuren gestaan. In de meeste recente situatie stond er een schuur op een betonplaat die rustte op de restanten van kademuren van de watergang. Het complex van waardevolle en minder waardevolle artefacten vormt de startsituatie voor het ontwerp van de verbouwing.

De opdracht is om een comfortabele woning te ontwerpen. Via een programma van eisen een waardestellend onderzoek worden de uitgangspunten voor het ontwerp gevormt.

De bestaande aanbouw wordt verwijderd en maakt plaats voor een tweelaagse aanbouw die rust op de gefundeerde resten van de vrijzelgang en de kademuren. Hierdoor is extra heiwerk in het dijklichaam niet nodig. De aanbouw bestaat uit een stenen vormige basis met daarop een verdieping van houtbouw. Met deze vorm- en materiaalkeuze wordt gerefereerd aan eerdere situaties.

Het terpachtig voorkomen van het grondlichaam rond de molen wordt grotendeels om de nieuwe aanbouw doorgetrokken. De entree ligt in de hoek die wordt gevormd door de keermuur en de open gevel van de onderbouw van waaruit er vrij zicht is op de tuin.

De houten bovenverdieping is door een glazen tussendeel verbonden met de molenstomp. Hier bevindt zich de hal vanwaaruit alle ruimten toegankelijk zijn. Bij bovenkomst met de trap is er uitzicht over de tuin. Het interieur van de molenstomp krijgt een open indeling. Een vide verbindt de zolder met de begane grond en geeft ruimte voor een spiltrap.

 

Constructief wordt de vide mogelijk gemaakt door een stalen constructie die bewust in materiaal contrasteert. Een van de hellende vlakken van dakpannen op het noorden is vervangen door een glasvlak dat de zolder en de begane grond via de vide van extra licht voorziet en een fraai uitzicht biedt op de boezemlanden van de Kromme Mijdrecht.

 


Locatie

Zevenhoven

gerealiseerd
2015-2020