wieger@bronstring.net

Maastricht Brikkengebouw

Het Brikkengebouw is een van de overblijfselen op het voormalig fabrieksterrein van de Sphinx in Maastricht. Na een grondige sanering in 2009 staat het gebouw solitair en mysterieus op het lege terrein. In het afstudeerproject is nagedacht over het verleden, het heden en de toekomst van het Brikkengebouw en voormalig fabrieksterrein.

Leidende thema’s in het onderzoek en ontwerp waren het typeren en proberen te continueren van de morfologie van de plek en het Brikkengebouw. Deze hebben de rijkheid van de aanwezigheid van sfeer. Op het schaalniveau van de stad zijn ‘extraverte’ straten en ‘introverte’ binnenterreinen typerend. Het Brikkengebouw bevindt zich op een introvert binnenterrein. Bij het gebouw wordt de sfeer sterk bepaald door de verschillende aanwezige bouwmethodieken.

Geprobeerd is om de verschillende aanwezige sferen te benoemen en te verbeelden en tijdens het ontwerpen wordt bewust met deze sferen omgegaan, zowel bij het bestaande gedeelte als bij het nieuw te bouwen deel. De invulling voor het terrein en het opnemen van het Brikkengebouw in een groter gebouw vormen een continuering van gebouw en stad.

Het gebouw kan gebruikt worden als laboratorium voor startende bedrijven, die baat hebben bij de gunstige ligging ten opzichte van het centrum van Maastricht. De eisen voor laboratoriumruimte verschillen van de bestaande eigenschappen van de ruimten van het Brikkengebouw. Het Brikkengebouw bied de mogelijkheid tot werkruimten en horeca geschakeld naast de laboratoriumruimten, die in het nieuwbouwgedeelte zijn ondergebracht.

Het ontwerp ordent het programma in vier gebouwdelen rondom een open ruimte. Het zoekt vorm in de leegte tussen de elementen. De binding gebeurt door het dak. Geprobeerd is om waarden en tijdslagen in het ontwerp tot uiting te laten komen.Door te spelen met licht en schaduw en zo de texturen te accentueren.

PC030587-laatste

Presentatie-paneel voor Archiprix nominatie

archiprix-tentoonstelling-wieger

Doorsnede west 2voorwebsite

 

Locatie

Maastricht

2016-2017

Het afstudeerproject is een mogelijke herontwikkeling van het Brikkengebouw en het voormalig Sphinxterrein in Maastricht.